Sàn gỗ ngoài trời NT2

800.000₫

Vỉ gỗ ngoài trời VG3

1.230.000₫

Ván gỗ công nghệ Đức CND8

799.000₫