Sàn gỗ công nghiệp CN6

980.000₫

Sàn gỗ ngoài trời NT2

800.000₫

Sàn gỗ tự nhiên TN3

780.000₫

Vỉ gỗ ngoài trời VG4

990.000₫

Vỉ gỗ ngoài trời VG7

1.290.000₫

Ván gỗ công nghệ Việt Nam VN6

300.000₫