Gỗ Pơ mu tự nhiên

500.000₫

Sàn gỗ công nghiệp CN1

450.000₫

Sàn gỗ công nghiệp CN2

599.000₫

Sàn gỗ công nghiệp CN6

980.000₫
Sàn gỗ công nghiệp CN7
Công ty cổ phần HOD Viêt Nam- 19%
1.290.000₫ 1.590.000₫

Sàn gỗ công nghiệp CN7

1.290.000₫ 1.590.000₫

Sàn gỗ ngoài trời NT1

570.000₫

Sàn gỗ ngoài trời NT2

800.000₫

Sàn gỗ ngoài trời NT2

800.000₫

Sàn gỗ tự nhiên TN1

790.000₫

Sàn gỗ tự nhiên TN2

600.000₫

Sàn gỗ tự nhiên TN3

780.000₫

Sàn gỗ tự nhiên TN4

800.000₫

Vỉ gỗ ngoài trời VG3

1.230.000₫

Vỉ gỗ ngoài trời VG4

990.000₫

Vỉ gỗ ngoài trời VG5

990.000₫

Vỉ gỗ ngoài trời VG7

1.290.000₫

Ván gỗ công nghệ Đức CND5

570.000₫

Ván gỗ công nghệ Đức CND8

799.000₫